Πολιτική cookie

Τα cookies αποτελούνται από τμήματα κώδικα εγκατεστημένα στο πρόγραμμα περιήγησης που βοηθούν τον Κάτοχο να παρέχει την Υπηρεσία σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται. Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους εγκαθίστανται τα cookies ενδέχεται επίσης να απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη. Όπου η εγκατάσταση των Cookies βασίζεται στη συγκατάθεση, αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Τεχνικά cookies και cookies που εξυπηρετούν συγκεντρωτικούς στατιστικούς σκοπούς. Δραστηριότητα αυστηρά απαραίτητη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας: Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies για να αποθηκεύσει τη συνεδρία του Χρήστη και να πραγματοποιήσει άλλες δραστηριότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής, για παράδειγμα σε σχέση με τη διανομή της κίνησης. Δραστηριότητα σχετικά με την αποθήκευση προτιμήσεων, τη βελτιστοποίηση και τα στατιστικά στοιχεία: Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies για την αποθήκευση των προτιμήσεων περιήγησης και για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησης του χρήστη. Μεταξύ αυτών των Cookies είναι, για παράδειγμα, αυτά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό προτιμήσεων γλώσσας και νομίσματος ή για τη διαχείριση στατιστικών στοιχείων πρώτου μέρους που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Κάτοχο του ιστότοπου. Άλλοι τύποι Cookies ή τρίτα μέρη (για παράδειγμα paypal) που εγκαθιστούν Cookies

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή και ενδέχεται να μην απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη ή να τα διαχειρίζεται απευθείας ο Κάτοχος - ανάλογα με τον τρόπο περιγραφής τους - χωρίς τη βοήθεια τρίτων. Εάν οποιεσδήποτε υπηρεσίες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη αναφέρονται στα παρακάτω εργαλεία, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των συνηθειών περιήγησης των Χρηστών – επιπλέον των πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν και εν αγνοία του ιδιοκτήτη. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου των αναφερόμενων υπηρεσιών για λεπτομερείς πληροφορίες. Google Analytics (Google Inc.) Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγει για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις κοινοποιεί με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να διαμορφώσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και Προσωπικά Δεδομένα.

Εκτός από αυτά που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο, ο Χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις προτιμήσεις για Cookies απευθείας από το δικό του πρόγραμμα περιήγησης και να αποτρέψει – για παράδειγμα – τρίτα μέρη από την εγκατάσταση Cookies. Μέσω των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης, είναι επίσης δυνατή η διαγραφή Cookies που έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των Cookies που μπορεί να έχουν αποθηκεύσει την αρχική συγκατάθεση για την εγκατάσταση των Cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies στα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στις ακόλουθες διευθύνσεις: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari και Microsoft Internet Explorer . Όσον αφορά τα cookies που εγκαθίστανται από τρίτα μέρη, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις τους και να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο εξαίρεσης (εάν παρέχεται), χρησιμοποιώντας τα μέσα που παρέχονται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή επικοινωνώντας με το τρίτο μέρος . Παρά τα παραπάνω, ο Κάτοχος ενημερώνει ότι οι Χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται για τις μετέπειτα συνδεδεμένες πρωτοβουλίες από την EDAA (ΕΕ), την Πρωτοβουλία Διαφήμισης Δικτύου (ΗΠΑ) και την Digital Advertising Alliance (ΗΠΑ), DAAC (Καναδάς), DDAI (Ιαπωνία). ) ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν τις προτιμήσεις παρακολούθησης για τα περισσότερα από τα διαφημιστικά εργαλεία. Ως εκ τούτου, ο Κάτοχος συνιστά στους χρήστες να χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους επιπλέον των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Ιδιοκτήτης και Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Holysmoke Ltd, Αγίου Γεωργίου Μακρή 2, Sveltos Court, Shop 2, Drosia, 6036, Larnaca, Cyprus, Email επικοινωνίας ιδιοκτήτη: info@holysmoke.com.cy

Δεδομένου ότι η εγκατάσταση Cookies τρίτων και άλλων συστημάτων παρακολούθησης μέσω των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή δεν μπορεί να ελέγχεται τεχνικά από τον Κάτοχο, τυχόν συγκεκριμένες αναφορές σε Cookies και συστήματα παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί από τρίτους πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές. Προκειμένου να λάβει πλήρεις πληροφορίες, ο Χρήστης παρακαλείται να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου για τις αντίστοιχες υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας που περιβάλλει την αναγνώριση τεχνολογιών που βασίζονται σε Cookies, οι χρήστες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο εάν επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies από την παρούσα Εφαρμογή.

Ορισμοί και νομικές αναφορές: Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα) Οποιαδήποτε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες — συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης — επιτρέπει την αναγνώριση ή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Δεδομένα χρήσης Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) , η ώρα του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λπ.), η χώρα προέλευση, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, οι διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην ακολουθία σελίδων που επισκέφθηκαν και άλλες παράμετροι σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη. Χρήστης Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή που, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων. Υποκείμενο Δεδομένων Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (ή Επόπτης Δεδομένων) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (ή Ιδιοκτήτης) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση του παρόντος Εφαρμογή. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής. Αυτή η Εφαρμογή Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη. Υπηρεσία Η υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχουν) και σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή. Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται σε αυτό το έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα τρέχοντα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Cookies Μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του Χρήστη.

Νομικές πληροφορίες: Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί βάσει διατάξεων πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου. 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο. Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018 Το Holysmoke φιλοξενεί αυτό το περιεχόμενο και συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα .